Wrzawka.pl

W celu otrzymania oferty proszę przygotować możliwie jak najwięcej danych dotyczących imprezy: czas, miejsce, zakres godzinowy, ilość porcji do wydania, liczba gości.

Podpowiemy i doradzimy.
Zapraszamy do kontaktu, a następnie współpracy.

Dane kontaktowe:

Dane rejestrowe:

KRS: 0001045453, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 10.000 zł
NIP: 9131636080
REGON: 525772992

Skontaktuj się: